Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat

A varos.hu weboldal (továbbiakban: a Weboldal) üzemeltetője a Városi Ingatlaniroda Kft. (a továbbiakban: Városi Ingatlaniroda). A Városi Ingatlaniroda ezúton tájékoztatja a weboldal felhasználóit (a továbbiakban: Felhasználó) arról, hogy a rendelkezésünkre bocsátott adatokat milyen elvek alapján kezeljük, gyakorlatban milyen esetekben használjuk fel, illetve az érintettek milyen módjai és lehetőségei vannak az adataik elérésére és törlésére. Amennyiben a Weboldal a Felhasználótól bármilyen célra személyes adatokat kér, az alábbi rendelkezések szerint járunk el.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése, illetve jogos érdek érvényesítése. A Városi Ingatlaniroda kizárólag csak olyan személyes adatokat kezel, melyeket a Felhasználó által korábban űrlapon vagy a keresési paraméterek elmentésekor rendelkezésre bocsátott. A Felhasználó hozzájárul a személyes adatai megadásával, hogy a Városi Ingatlaniroda kezelje, illetve nyilvántartsa azokat. Az e-mail címének megadásával a Felhasználó engedélyezi, hogy részére a Városi Ingatlaniroda a szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, tájékoztatókat küldjön.

Az adatkezelés céljai

1. Szolgáltatások nyújtása és tájékoztatás.
2. Piackutatás és weboldal látogatottság mérésének céljából kezelt technikai adatok gyűjtése.
3. Hírlevelek küldése előzetes hozzájárulás alapján.
4. Felhasználói élmény javítása és szolgáltatásaink fejlesztése.

Kezelt adatok köre

1. Személyes adatok: név, e-mail cím, telefonszám, IP-cím, felhasználási időpont, látogatott weboldalak, böngészőprogram adatai, cookie adatok.
2. Technikai adatok: IP-cím, felhasználás időpontja, látogatott weboldalak, böngészőprogram.
3. Megbízó adatai: név, cím, e-mail cím, telefonszám, ingatlan paraméterek és fotók.
4. Munkatársak adatai: név, e-mail cím, telefonszám, profilkép, munkatárs azonosító.
5. Ingatlan adatai: Az ingatlan jellemző paraméterei, külső és belső képek, címadatok és helyrajzi szám.

Adatbiztonság

A Városi Ingatlaniroda megtesz minden biztonsági lépést annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok legmagasabb szintű védelme biztosítva legyen illetve, hogy megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést. Az adatokat biztonságos szervereken tároljuk, és megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazunk az adatok védelmére.

Adattovábbítás és adatfeldolgozók

A Városi Ingatlaniroda harmadik fél számára nem továbbítja a Felhasználók adatait, kivéve, ha ahhoz az érintett előzetesen hozzájárult, vagy jogszabályi kötelezettség miatt szükséges. Az adatkezelés során igénybe vehetünk adatfeldolgozókat, akik a mi utasításaink alapján és a mi nevünkben végzik az adatkezelést. Az adatfeldolgozókkal minden esetben adatfeldolgozási szerződést kötünk, amely biztosítja az adatkezelés biztonságát.

Az érintettek jogai

A Felhasználó jogosult:
1. Tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről.
2. Hozzáférést kérni a kezelt személyes adataihoz.
3. Kérni az adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását.
4. Tiltakozni az adatkezelés ellen.
5. Adathordozhatósághoz való joggal élni.
6. Hozzájárulását bármikor visszavonni.

A kéréseket az adatkezeles@varos.hu e-mail címen, telefonon vagy személyesen lehet benyújtani. A Városi Ingatlaniroda az adatmódosításra illetve törlésre vonatkozó kérelmet legfeljebb 30 napon belül megteszi a szükséges lépéseket és végrehajtja az intézkedést.

Panasztétel

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy jogai sérültek, panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH):

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

Weboldalak és harmadik fél oldalak

A Weboldalon találhatóak olyan, nem Városi Ingatlaniroda által kezelt oldalakra irányító linkek, melyekre kattintva a Felhasználó elhagyja a Weboldalt. Ilyen esetben a Felhasználó adatainak kezelése azon oldal által történik. A Városi Ingatlaniroda nem felelős a más oldalak által gyűjtött adatok kezeléséért.

Záró rendelkezések

Jelen adatkezelési nyilatkozat vonatkozik a Városi Ingatlaniroda kezelésében álló weboldalakra, és minden varos.hu domainhez tartozó al-oldalra.

Az adatkezelő adatai

Adatkezelő: Városi Ingatlaniroda Kft.
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-75631/2014.
Székhely: 6721 Szeged, Munkácsy u. 3.
E-mail: adatkezeles@varos.hu
Cégjegyzékszám: 06-09-018994
Képviseli: Barna József cégvezető
Adószám: 23963551-2-06
Adatvédelmi tisztviselő neve: Barna József
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatkezeles@varos.hu, tel: +36 (70) 772-2711

Kérjük, ha további kérdése van az adatkezelési gyakorlatunkkal kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal a megadott elérhetőségeken.

Utolsó módosítás: 2024.05.23.